15.06.2009

Kuvajtské finančné centrum (Kuwait Financial Centre S.A.K) ‘Markaz’,ktoré patrí medzi popredné investičné bankové a správcovské spoločnostina Strednom Východe s celkovou správou aktív k 31.marcu 2009 v hodnoteviac ako 781 mil. kuvajtských dinárov, bolo vybrané ako investičný poradcapre fond WIOF Middle East Performance Fund.

Fond sa zameriava na inštitucionálnych i retailových investorovv Európe, Ázii a Strednom Východe. Aby sa dosiahla čo najlepšianávratnosť, bude investovať na trhy MENA (Middle East and North Africa –Stredný Východ a Severná Afrika). Fond je registrovaný na Úradoch prekapitálové trhy (Capital Market Authorities) v Luxembursku a v súlades UCITS III sa vyznačuje vysokou úrovňou zhody, pokynov a transparentnosti.Pán Manaf Alhajeri, generálny riaditeľ Markaz, povedal: „Ďakujemespoločnosti Cornhill Management za to, že spoločnosť Markaz poverila správou fonduMiddle East Performance Fund. Táto dôvera odráža naše výborné výsledkydosiahnuté za viacero rokov a schopnosť navrhnúť inštitucionálnyminvestorom na mieru ušité investičné riešenia. Stredný Východ poskytujelákavé investičné príležitosti. Napriek finančnej kríze sa predpovedá,že to bude druhá najrýchlejšie rastúca ekonomika po rýchlo sarozvíjajúcej Ázii vzhľadom na veľké finančné prebytky, obrovské zásobyropy a likvidity. Podľa predpovedí agentúry by mal región StrednéhoVýchodu rásť rýchlosťou 2,5% počas roku 2009, zatiaľ čo svetováekonomika by sa mala zmenšiť o 1,3%. V zmysle obnovy ekonomiky sa očakáva,že sa región zotaví oveľa rýchlejšie ako rozvinutý svet.“ Pán DerekChambers, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti Cornhill Managementpovedal: “Svojich partnerov si vyberáme na základe ich dobrej povesti avýkonov v danej oblasti. Naša hĺbková analýza je prísna a rozsiahla.Našim cieľom je ponúkať najlepších miestnych správcov aktív presofistikovaných investorov, ktorí sa zaujímajú o rozvíjajúce sa trhy.”“Fond bude investovať do trhov MENA, pretože tu vidíme z dlhodobéhohľadiska atraktívne investičné možnosti na to, aby sme mohli využívaťvýhody širokého spektra silných a rastúcich sektorov. Takýmto spôsobom sanaše spektrum fondov na rozvíjajúcich sa trhoch pekne kompletizuje.”