24.07.2009

KBC odnotowało zadawalający zysk netto za I kwartał 2009 w kwocie465 mln EUR. Jest to rezultat o wiele lepszy niż 176 mln EUR uzyskane wpoprzednim trudnym kwartale.

Trendy operacyjne wpłynęły pozytywnie na działalność jednostek,rentowność znacząco wzrosła przy jednoczesnej redukcji kosztówoperacyjnych, natomiast spadek wartości kredytowania także jest zgodnyz oczekiwaniami, a nawet zmniejszył się w stosunku do poprzedniegokwartału.

Więcej informacji na temat wyników KBC po adresem: http://www.kbl.lu/