17.08.2009

WIOF s radosťou predstavuje kompletný prehľad súčasného vývoja narozvíjajúcich s trhoch z pohľadu Coronation Fund Managers jedného z WIOFmanažérov.

Posledné vydanie štvrťročného bulletinu „Corospondent“ poskytujedetailný pohľad na rozvojové trhy a môže pomôcť pri rozhodovanío investícii do tejto oblasti.

Aktuálne vydanie si môžete stiahnuť na: Corospondent_20Ju­ly_2009.pdf