27.08.2009

Medzinárodná ratingová agentúra Moody’s Investors Service udelila30.júla 2009 Parex banke dlhodobý rating so stabilným výhľadom. Ukončilsa tak proces preverovania spoločnosti, ktorý začal v decembri 2008, pričomsa predpokladalo potenciálne zníženie ratingu. Moody’s tiež schválilapredtým udelený rating finančnej sily – E so stabilným výhľadom akrátkodobý rating Not-Prime.

Pozitívne hodnotenie dokazuje, že Parex prečkala krízu z roku2008 v dobrej kondícii. Banka sa stabilizovala, čím podčiarkla fakt, žeWIOF fondy v jej správe sú v dobrých rukách. Viac informácií ohľadomratingu nájdete na: http://www.parexgroup.com/