04.09.2009

Asia Asset Management, uznávaný časopis, ktorý sa zameriava na trhyv ázijsko-tichomorskom regióne, udelil na svojej šiestej výročnejslávnosti spojenej s udeľovaním cien, spoločnosti APS Asset Management,jednému z investičných manažérov WIOF, cenu „Best of the BestAwards 2008”.

Napriek zložitým okolnostiam, ktoré sprevádzali rok 2008, dokázalaspoločnosť APS Asset Management prekonať svojich konkurentov. Následne jejbolo udelené ocenenie „Best of the Best Performance Awards” zarok 2008.

Spoločnosť WIOF by rada využila túto príležitosť a zablahoželalaspoločnosti APS Asset Management k tomuto úspechu a zaželala jej, aby sa jejdarilo v budúcnosti na tomto úspechu budovať.

Viac informácií o ocenení spoločnosti APS nájdete na: http://www.asiaasset.com/