21.09.2009

CIMB-Principal Asset Management Berhad (“CIMB-Principal”), manažer fonduWIOF South East Asian Performance Fund, nedávno vyhrál cenu “Nejlepšímalajský akciový fond” udělovanou společností Failaka Advisors nazákladě výkonnosti fondu. Failaka Advisors je významný hráč na poliprůzkumu islámských fondů a nabízí společnostem i soukromým investorůmnepřeberné množství informací o investičních fondech dodržujícíchislámskou Šaríju. K 30. červnu 2009 fond překonal index dle 3letékumulované výkonnosti o 20,06 procenta.

WIOF by chtěl využít této příležitosti a poblahopřát CIMBk dosaženému úspěchu a pevně věří, že na něj naváže i v budoucnu.A navíc CIMB získal i cenu za „Nejlepší islámský fond“u příležitosti třetího mezinárodního summitu Takaful v Londýně. Províce informací o oceněních CIMB prosím přejděte na http://www.cimb-principal.com.my/