21.09.2009

CIMB-Principal Asset Management Berhad (“CIMB-Principal”), zarządzającyfunduszem WIOF South East Asian Performance Fund, w oparciu o swoje wynikizostał nagrodzony przez Failaka Advisors jako Najlepszy Fundusz AkcyjnyMalezji. Failaka Advisors jest uznanym liderem wśród Islamskich spółekzajmujących się badaniami i analizą funduszy, oferujący inwestorom dostępdo wielu informacji dotyczących zgodnych z szarijatem funduszyinwestycyjnych.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2009 łączny wzrost funduszy przez3 lata, przewyższył indeks o 20,06 proc. WIOF chciałby przy tej okazjipogratulować CIMB tego sukcesu i życzyć dalszych pomyślnych latdziałalności.

W celu uzyskania szerszych informacji o przyznanej nagrodzie dla CIMBprosimy przejść do : http://www.cimb-principal.com.my/