21.09.2009

Spoločnosť CIMB-Principal Asset Management Berhad (“CIMB-Principal”),manažér fondu WIOF South East Asian Performance Fund nedávno získala nazáklade svojej výkonnosti ocenenie Najlepší malajský akciový fond odspoločnosti Failaka Advisors. Failaka Advisors je vedúcou spoločnosťouv oblasti prieskumov islamských fondov. Inštitúciám a súkromnýminvestorom ponúka prístup k bohatým informáciám týkajúcich sainvestičných fondov, ktoré sú v súlade s tradičným islamským právomShariah. K 30.júnu 2009 fond prekonal index o 20,06%, čo naznačiltrojročný kumulatívny rast.

Spoločnosť WIOF by rada využila túto príležitosť a zablahoželalaspoločnosti CIMB k tomuto úspechu a zaželala jej, aby pokračovalav takýchto úspechoch aj do budúcnosti. Spoločnosť CIMB tiež získalaocenenie „Najlepší islamský fond“ na 3.medzinárodnej Takaful konferenciiv Londýne.

Viac informácií ohľadom ocenení CIMB nájdete na: http://www.cimb-principal.com.my/