30.09.2009

Světová banka podpořila čtyři projekty v Indii částkou 4,3 mld USD.Projekty by měly pomoci vládnímu infrastrukturnímu programu a posílitekonomický stimulační balíček. Po období velkého hospodářskéhorůstu – který v letech 2006–7 dosáhl 9,7 procent – nástupglobální finanční krize v roce 2008 zapříčinil propad ekonomiky na5–6 procentní růst ve čtvrtém čtvrtletí 2008–9. Ačkoliv stálepřevažuje nejistota v otázkách rychlosti zotavení ekonomiky, taksoučasné trendy prozrazují, že výhled pro rok 2009–10 ve výši 5,5 a6,5 procenta je realistický. Tato injekce pomůže vylepšit úroveňposkytovaných úvěrů, sociálního financování a růstu zaměstnanosti,dále podpoří nezbytné infrastrukturní projekty a urychlí zotaveníekonomiky.

Uvedené 4,3 mld USD jsou tvořeny 2 miliardami, které budou použityk posílení kapitálu komerčních bank, dále 1,2 miliardy je určeno napodporu soukromých investic do PPP projektů v oblasti infrastruktury a kestimulaci trhu s dlouhodobými dluhovými instrumenty v národní měně,1 miliarda bude sloužit pro tzv. pátý projekt rozvoje energetiky a konečně150 miliónů pro mimoměstské vodovodní a sanační projekty AndhraPradesh.

Pro více informací prosím přejděte na : http://www.worldbank.org.in