30.09.2009

Svetová banka nedávno odsúhlasila 4,3 mld. USD na štyri projektyv Indii na podporu vládnej infraštruktúry a posilnenie programu ekonomickejstimulácie. Po období vysokého ekonomického rastu, ktorý v rokoch2006 až 2007 dosiahol 9,7%, sa s príchodom globálnej finančnej krízyv roku 2008 rast indickej ekonomiky prepadol na 5–6 % vo štvrtomštvrťroku 2008–09. Hoci ohľadom rýchlosti zotavenia ekonomiky panujeneistota, súčasné trendy naznačujú, že rýchlosť rastu medzi 5,5 a 6,5%na roky 2009–10 je realistická. Táto finančná pomoc pomôže udržaťúrovne nárastu úverov, podporiť sociálne bankovníctvo a nárastzamestnanosti, potrebné projekty v oblasti infraštruktúry a pomôžeposilniť ozdravenie ekonomiky.

Celkovú sumu 4,2 mld. USD tvorí 2 mld. USD, ktoré sa použijú nazvýšenie kapitálu vybraných štátnych bánk. 1,2 mld USD je určených napodporu privátneho financovania vo verejno-súkromných partnerstvách (PPPprojekty) v infraštruktúre a na stimulovanie rozvoja trhu s financovanímdlhodobých záväzkov v miestnej mene. 1 mld. USD sa vynaloží na projektFifth Power System Development a napokon 150 mil. USD na projekt hygienickýchopatrení a zásobovania vidieka vodou Andhra Pradesh Rural Water Supply andSanitation Project.

Viac informácií nájdete na: please go to: http://www.worldbank.org.in