06.10.2009

V současné době dva fondy WIOF: WIOF Greece-Cyprus Opportunities Fund aWIOF China Performance Fund byly oceněny ratingem “A” od společnostiStandard & Poor’s (S&P). Fond WIOF Greece-Cyprus Opportunities Fundzískal “A” rating, protože se S&P domnívá, že přístup Manažerafondu je velmi zodpovědný a dobře aplikovaný. Také WIOF China PerformanceFund obdržel “A” rating díky tomu, že tým APS AM využívá svézkušenosti v citlivém přístupu a v jejich úspěšném použití i přesto, že fondu byl otevřen před méně než 3 roky.

„A“ rating značí, že fond dosahuje vysokého standardu kvality avýkonnosti na základě vlastních investičních postupů a jednotnéhomanagementu v porovnání s fondy s podobnými cíly.

Ratingy správců fondu od Standard & Poor’s jsou založenypředevším na ohodnocení faktorů kvantitativních (historická výkonnost,volatilita a složení portfolia) a kvalitativních (management, statusspolečnosti a investiční procesy), které ovlivňují dlouhodobý vývojz kategorie A do AAA. Fondy získávají rating na základě doloženéhistorické výkonnosti nejméně za 3 roky ale ne všechny fondy ratingskutečně získají, protože přibližně 80% fondů neprojde již prvnímkolem ohodnocování. Zbývajících 20% postupuje do další diskuze, kde seposuzuje životaschopnost fondu a vhodnost investice.

Podle názoru Standard & Poor's jenom fondy, které se držíosvědčených procesů a vyznačují se silným managementem, mohou dlouhodobědosahovat vysokých výnosů oproti ostatním fondům ve stejném odvětví.

Je třeba dodat, že vysoký rating sám o sobě není dostatečnýmpodkladem pro investiční rozhodování a že jej lze považovat pouze zaprvotní vodítko při ohodnocování fondu.