11.12.2009

V současné době tři fondy WIOF: WIOF Greece-Cyprus Opportunities Fund,WIOF China Performance Fund a WIOF Adriatic-Balkan Opportunities Fund bylyoceněny “A” ratingem od společnosti Standard &Poor’s (S&P).

Download reportů Standard & Poor’s:

Fond WIOF Greece-Cyprus Opportunities Fund získal “A” rating, protožese S&P domnívá, že přístup Manažera fondu je velmi zodpovědný adobře aplikovaný. Také WIOF China Performance Fund obdržel “A” ratingdíky tomu, že tým APS AM využívá své zkušenosti v citlivém přístupua v jejich úspěšném použití i přes to, že fondu byl otevřen předméně než 3 roky. WIOF Adriatic-Balkan Opportunities Fund rovněž získal„A“ rating. S&P je názoru, že KD má kvalitní tým schopný vyrovnatse s těžkými tržními podmínkami a překonávat konkurenci v regionu.

„A“ rating potvrzuje vysoký standard kvality založený nainvestičních postupech a stálosti dosahovaných úspěchů v porovnánís fondy s podobnými cíly a řadí jej mezi 20% nejlepších fondů ve svékategorii.

Ratingy správců fondu od Standard & Poor’s jsou založenypředevším na ohodnocení faktorů kvantitativních (historická výkonnost,volatilita a složení portfolia) a kvalitativních (management, statusspolečnosti a investiční procesy), které ovlivňují dlouhodobý vývojz kategorie A do AAA. Fondy získávají rating na základě doloženéhistorické výkonnosti nejméně za 3 roky ale ne všechny fondy ratingskutečně získají, protože přibližně 80% fondů neprojde již prvnímkolem ohodnocování. Zbývajících 20% postupuje do další diskuze, kde seposuzuje životaschopnost fondu a vhodnost investice.

Podle názoru Standard & Poor's jenom fondy, které se držíosvědčených procesů a vyznačují se silným managementem, mohou dlouhodobědosahovat vysokých výnosů oproti ostatním fondům ve stejném odvětví.

Je třeba dodat, že vysoký rating sám o sobě není dostatečnýmpodkladem pro investiční rozhodování a že jej lze považovat pouze zaprvotní vodítko při ohodnocování fondu.