20.07.2006

Kouzelné slovíčko „pravidelnost“ je v poslední době skloňováno vevšech pádech a používáno v mnoha oblastech našeho života. Lékaři adietologové nás učí pravidelně jíst, pravidelně cvičit, pravidelněspát. Finanční poradci a ekonomičtí odborníci dokonce pravidelněinvestovat. Stejně tak jako v lékařské rovině pravidelnost podporujeudržovat naše fyzické a psychické zdraví, v rovině investiční námmůže pomoci dosáhnout zdraví finančního.

Pojem pravidelné investování se na našem finančním trhu velice rychlezabydlel. Podobně jako v ekonomicky vyspělejší západní Evropě i u nássi své oblíbence a investory tato strategie našla a její popularita den odedne roste. Důvodů lze nalézt několik.

V prvé řadě je to silný prostředek v boji s investičním rizikem, ato zejména v období klesajících či volatilních trhů, kdy je velicesložité určit vhodný okamžik k nákupu a prodeji akcií či podílovýchlistů. Účinnost pravidelnosti v oblasti investování tkví v tzv.průměrování nákupní ceny. Díky tomu, že investujete pravidelně stejnousumu, kupujete v době poklesu více akcií a v době růstu méně.Nakupujete tedy za „průměrnou cenu“, čímž ušetříte nejen čas,který byste jinak strávili spekulováním, zda je právě dnes ten nejlepšímoment pro nákup či prodej, ale vyhnete se také zbytečným stresovýmsituacím. Právě starosti se správným načasování investice jsounejčastější příčinou, proč spousta lidí ztrácío investování zá­jem.

Dalším argumentem ve prospěch pravidelného investování je jehopoužitelnost při finančním plánování. Vhledem ke své konstrukci se velmidobře hodí pro situace, kdy si ve střednědobém a dlouhodobém obdobípotřebujete postupně vytvořit finanční zázemí pro financování např.studia dětí, nového bydlení či zajištění pohodlného stáří.Především zachování si požadované životní úrovně i po odchodu dopenze se stane po přijetí důchodové reformy hlavním důvodem, pročsáhnout po produktu, který je založen právě na pravidelném investování.Ale proč čekat na to, až politici přijmou svou zodpovědnost a dospějík finálnímu řešení?! Vždyť čas hraje při investování jednu zezásadních rolí. Platí, že koruna investovaná dnes, má větší hodnotunež koruna investovaná zítra!

Doba, kdy jste v portfoliu nezávislých finančních poradců nalezli pouzenelikvidní, drahé a ne příliš výkonné finanční produkty v podoběpenzijních připojištění či pojistných produktů, již dávno minula.Nabídku investičních příležitostí doplňuje nástroj pocházejícíz dílny produktových inženýrů ze společnosti Cornhill Management, který byl na trhuveden pod názvem Investiční plán – Konto života. Co Vám tento produktpřináší? Především Vám umožní investovat do vysoce kvalitních fondů,které se podle statistik Standard&Poor`s svou výkonností umísťují napředních místech v rámci konkurence a poskytne možnost diverzifikovat,tedy rozložit, svou investici do několika fondů již při malýchinvestovaných částkách. Vaše pětisetkoruna, jež je minimem, kterémusíte měsíčně obětovat ze svého rozpočtu, bude ošetřována dokoncetřemi investičními manažery, kteří patří v oblasti správy investic kesvětové špičce. Jedná se o společnosti Brandes, Unigestion aJulius Baer.

Pravidelné investování do otevřených podílových fondů je zajímavoumožností, jak nechat zhodnocovat své finanční prostředky a vytvořit si dobudoucna vlastní kapitál. Ač si stále mnoho lidí myslí, žek investování je potřeba velké množství finančních prostředků, jiždávno to není pravda. Jak sami vidíte na výše uvedeném příkladuInvestičního plánu – Konto života Vám k pravidelnému investovánístačí doslova pár korun.

Pavel Fohler Manažer rozvoje vztahů Cornhill Management, s.r.o.