22.12.2006

Dňa 19. decembra bolo schválené ďalšie rozšírenie rodiny WIOFpod-fondov Monetárnou autoritou v Singapure, čím sa ponuka WIOF pod-fondovzaregistrovaných v Singapure rozšírila, na celkovo 30 pod-fondov.