02.02.2010

Medzinárodný menový fond (MMF) nedávno dokončil tretie zhodnotenieekonomickej výkonnosti Pakistanu v rámci programu, ktorý bol podporený tzv.pohotovostnou dohodou (Stand-By Arrangement – SBA). Ukončenie hodnoteniaumožňuje okamžité vyplatenie 766,7 mil. SDR (približne 1,2 mld. USD), čov rámci tohto programu celkovo tvorí sumu 4,17 mld. SDR (približne6,54 mld. USD).

Výrazná snaha pakistanských orgánov pokračovať v stabilizácii aštrukturálnych reformách voči poklesu slabého zahraničného dopytu azložitému bezpečnostnému a politickému prostrediu napomohla získaťdôveru MMF. Táto dôvera ďalej uistila MMF pokračovať v podpornýchprogramoch, ktoré povedú k ďalšej finančnej stabilite. Napriek tomuzostáva zraniteľnosť Pakistanu vysoká, hlavne kvôli nízkym štátnympríjmom, vysokým energetickým dotáciám a nízkemu kreditu súkromnéhosektora. Spoľahlivá a dôveryhodná fiškálna konsolidácia, podporenápolitikou flexibilnej úrokovej miery a výmenného kurzu, ďalšímištrukturálnymi reformami a efektívnejšou vládnou politikou budú základompre odstraňovaní týchto slabých miest.

Viac podrobných informácií nájdete na: http://imf.org/…/pr09480.htm

http://www.imf.org/…0/cr1006.pdf