05.02.2010

Na finančných trhoch aj naďalej rastú obavy z toho, že Grécko nebudeschopné splatiť svoje dlhy. Grécky premiér George Papandreou však odmietašpekulácie o tom, že by Grécko malo byť odkázané na finančnú pomoc.Európska Únia (EÚ) rovnako vyhlásila, že Grécko sa v žiadnom prípadenedostane do platobnej neschopnosti a ani neopustí eurozónu. Európskykomisár pre hospodárske a menové záležitosti Joaquin Almunia sa tiežvyjadril, že Grécko nemá problém, ktorý by si vyžadoval pomoc zvonka a žesa krajina v žiadnom prípade nedostane do platobnej neschopnosti, pričomdodal, že v eurooblasti platobná neschopnosť neexistuje.

Grécky štátny dlh predstavuje asi 300 mld. EUR (419 mld. USD). EÚ,Španielsko a Nemecko tiež popreli možnosť, že by Grécko bolo vylúčenéz eurozóny. Grécko, Španielsko, Portugalsko, Írsko a Taliansko sa spoločnepodieľajú na 40% dlhu eurozóny. Po tom, čo tieto krajiny zasiahla finančnákríza, ich dlhy enormne narástli, zatiaľ čo väčšie ekonomiky museli napomoc kľúčovým odvetviam priemyslu vynaložiť obrovské sumy.

Ministri financií EÚ sa vo februári chystajú prijať grécky návrhz januára o tohtoročnom znížení výdavkov a zvýšení príjmovo približne 10 mld. EUR (14 mld. USD). Ide o súčasť trojročnéhoplánu, ktorý bol prijatý na zníženie rozpočtového deficitu na povolenúhranicu 3% hrubého domáceho produktu do roku 2012. Tohtoročným cieľom jeznížiť schodok z 12,7% na výstupe, čo sa rovná štvornásobku povolenejhranice EÚ, na 8,7%. Takéto zníženie dosiahnu aj napriek tomu, že saekonomika pravdepodobne zmenší o 0,3%. Nasledujúci rok deficit klesneo ďalších 5,6% a potom o 2,8% v roku 2012.

Predpokladá sa, že po zavedení balíka a po tom, čo Grécko dostane odkomisie zelenú (pravdepodobne vo februári), sa rozpätia zúžia a dôvera saopäť vráti. Napriek tomu si mnohí myslia, že Grécko bude mať veľképroblémy schváliť rozpočet, ktorý navrhuje drastické zmeny a hromadnéprepúšťanie vo verejnom sektore. Na nasledujúce mesiace sú užnaplánované obrovské celonárodné štrajky, pričom sa nepokoje vyskytli užaj minulý rok. V tejto chvíli ale Grécku nehrozí ani platová neschopnosť,ani vylúčenie z eurozóny. Zavedenie navrhnutých úsporných opatrení bymalo Grécku pomôcť spoločne so svojimi partnermi z eurozóny opätovnenadobudnúť stabilitu.